MENU 3 – Pizza o Espaguetis o Lasagna + ensalada + postre o refresco 33cL

12.00

Pizza a elegir entre: De la casa, Margarita, Prosciutto, Romana, Nápoli o Campesina  o Espaguetis o Lasagna + Ensalada mixta + Postre o refresco de 33cL

  • A elegir entre pizza, espaguetis o lasaña *

  • Pizza *

  • Espaguetis *

  • Lasaña *

  • Ensalada *

  • A elegir entre postre o refresco 33cL *

  • Postre a elegir *

  • Bebida a elegir *

Total del producto

Opciones totales

Total general