MENU 4 – Pizza de la Casa + Pizza o Lasagna + Ensalada mixta

21.00

Pizza de la Casa + Pizza o Lasagna a elegir de la carta + Ensalada mixta

  • Pizza de la casa *

  • A elegir entre pizza o lasagna *

  • Pizza a elegir de la carta *

  • Lasagna a elegir de la carta *

  • Ensalada mixta *

Total del producto

Opciones totales

Total general